“Μαγειρεύοντας στην Κρήτη κάτω από ένα μεσογειακό ουρανό. ΝΥΚΤΕΡΙΔΑ … η θέα του κόλπου της Σούδας είναι εκπληκτική και το φαγητό του ιδιοκτήτη Μπάμπη Μαστορίδη, που προετοιμάζεται από ντόπιες γυναίκες με τον παραδοσιακό κρητικό τρόπο, είναι υπέροχο”

Gourmet